Rada parafialna


24. czerwca 2007r. odbyły się wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej na 5-letnią kadencję. Na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego /Kan. 536 i 537/

§ 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

§ 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.

Przewodniczącym Duszpasterskiej Rady Parafialnej jest z urzędu:
ksiądz Rajmund Brol, proboszcz


W skład DRP wchodzą z urzędu:
 1. ksiądz Andrzej Staniek, wikariusz
 2. ksiądz Rafał Grunert, wikariusz

oraz parafianie:

* z wyboru parafian:

 1. Ema Andrecka
 2. Krystyna Borecka
 3. Maria Boryczka
 4. Aleksandra Czaja
 5. Karol Jasiok
 6. Dorota Korbel – Herrmann
 7. Jan Kuś
 8. Janina Spałek
 9. Leon Spyra
 10. Piotr Trembaczowski
 11. Kazimierz Tyczka

  * z nominacji proboszcza:

  1. Henryk Bem
  2. Antoni Głogowski
  3. Zygmunt Jacek
  4. Danuta Kosmala
  5. Maria Łokieć
  6. Jacek Matejczyk
  7. Jerzy Mrachacz
  8. Artur Nowacki
  9. Irena Spyra
  10. Henryk Trzensiok
  11. Agnieszka Swoboda
  12. Anna Kultys
Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: