Patron
Mi-cha-el - KTÓŻ JAK BÓG - tymi słowami Archanioł Michał, rozpalony miłością Boga, rzucił się do walki z Lucyferem i zbuntowanymi aniołami.
Wedle świadectwa proroka Daniela, świętego Jana Ewangelisty i innych, święty Michał Archanioł jest w niebie księciem i wodzem wszystkich zastępów anielskich, a na ziemi jest wielkim księciem ludu Bożego i opiekunem Kościoła świętego. Archaniołem nazwany jest nie dlatego, że należy do rzędu archaniołów, ale dlatego, że jako Książe wszystkich aniołów posiada zalety przewyższające chóry anielskie wszystkie razem wzięte, a wypływa to z wysokiego posłannictwa, jakim obdarzył go Bóg.
Przed przyjściem Jezusa Chrystusa, święty Michał nazywał siebie księciem narodu wybranego, „księciem
Święty Michał Archanioł
wielkim”, który spieszy na ratunek swemu ludowi /Dn 10/. W dorocznych modlitwach kapłańskich, Kościół wyznaje, że jako stróżowi Owczarni Pańskiej, Bóg Ojciec powierzył mu czuwanie nad wszystkimi duszami. On przydziela każdej duszy własnego Anioła Stróża, nie przestając każdej bronić przed piekielnymi potęgami. Ze szczególną mocą, Michał Archanioł walczy o duszę w chwili śmierci człowieka. Potem przyprowadza ją do nieba i jako godną wiekuistej chwały przedstawia Najwyższemu Panu.
Sztuka kościelna przedstawia świętego Michała Archanioła z wagą, na której porównuje ciężar dobrych i złych uczynków zmarłego. Niektórzy zaś z artystów umieszczają jeszcze obok niego szatana, którzy owej wagi pilnuje.
Cudowna pomoc, jaką święty Michał niósł wiernym w najtrudniejszych chwilach, znana jest od najdawniejszych czasów chrześcijaństwa. Według podania - Michał Archanioł miał się ukazać na górze Gargano, w Królestwie Neapolu. Już w 357 roku, w dniu 8 maja czczono uroczyście rocznicę tego wydarzenia. Zaś w V wieku papież Bonifacy I poświęcił Michałowi Bazylikę w Rzymie i kazał wiernym obchodzić, co roku – 29 września – rocznicę jej konsekracji. Z biegiem czasu przyjęło się to na całym świecie.


Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.

Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.

Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy.

A Ty Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.Pieśni_ku_czci_świętego_Michała_Archanioła
Nowenna_ku_świętego_Michała_Archanioła
Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: