Diecezja i dekanat
Parafia Św. Michała Archanioła w Suchej Górze należy do Diecezji Gliwickiej oraz do Dekanatu Bytom.

Dekanat Bytom obejmuje 10 następujących parafii:
Bytom, św. Jacka
Bytom, św. Anna
Bytom, św. Barbara
Bytom, św. Józefa Robotnika
Bytom, Najświętszego Serca Pana Jezusa
Bytom, Podwyższenia Krzyża Świętego
Bytom, Trójcy Świętej
Bytom, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Bytom, św. Wojciecha
Bytom - Sucha Góra, św. Michała Archanioła


Dziekanem naszego dekanatu jest ks. Dariusz Grzeszczak z parafii Trójcy Świętej w Bytomiu, natomiast wicedziekanem o. Melchizedek Olejok, OFM z parafii św. Wojciecha w Bytomiu.
Co to jest diecezja i jak wygląda struktura administracyjna Kościoła?

Diecezja w Kościele rzymskokatolickim jest to jednostka terytorialna zarządzana przez biskupa ordynariusza dzieląca się na dekanaty i parafie. Podział na diecezje jest najstarszą i najważniejszą formą organizacyjną Kościoła. Taki podział administracyjny i terytorialny Kościoła przeprowadził Dioklecjan (243-313) władca cesarstwa rzymskiego, natomiast I Sobór Nicejski (325r.) przyjął oficjalnie ten podział (wykorzystywany już w praktyce) jako podstawę organizacji Kościoła.

Przynależność parafii obecnej diecezji gliwickiej zmieniała się na przestrzeni wieków. Parafie te należały do diecezji krakowskiej, a 16 lipca 1821 r Papież Pius VII przeprowadzając regulację przynależności diecezjalnej włączył je do diecezji wrocławskiej.
Pod względem terytorialnym obecna diecezja gliwicka była cząstką tej rozległej diecezji. Tak było do 1922 r., kiedy to po plebiscycie i podziale Śląska powstała Administracja Apostolska w Katowicach, a 28 października 1925 r. diecezja katowicka z dekanatami: lubliniecki, sadowski, woźnicki, żygliński, tarnogórski i starotarnowicki. W 1945 r. nastąpił dalszy podział diecezji wrocławskiej. 15 sierpnia 1945 r. powstała między innymi Administracja Apostolska Śląska Opolskiego, obejmująca w swej południowej części okręg przemysłowy z miastami: Bytom, Gliwice i Zabrze. 28 czerwca 1972 r. papież Paweł VI utworzył w Polsce nowe diecezje, a wśród nich diecezję opolską, powstałą z dotychczasowej Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego.


Diecezja Gliwicka

Obecne struktury administracji kościelnej w Polsce ustanowił Papież Jan Paweł II 25 marca 1992 r. Między innymi erygował diecezję gliwicką, której terytorium wydzielono z dwóch starszych diecezji - z północnej części diecezji katowickiej i z południowo-wschodniej części diecezji opolskiej. Diecezje gliwicka, opolska i katowicka utworzyły nową prowincję kościelną - Metropolię Górnośląską. Miasto Gliwice ustanowiono stolicą diecezji, a konsekrowany 16 maja 1900 r. kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła został podniesiony do godności kościoła katedralnego. Wtedy również nasza parafia zaczęła należeć do diecezji gliwickiej. Głównymi patronami diecezji gliwickiej są Święci Apostołowie Piotr i Paweł. Inni patronowie to: Najświętsza Maryja Panna, czczona jako Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej (Piekarska) oraz św. Anna, Matka Najświętszej Maryi Panny - czczona w sanktuarium znajdującym się w obrębie diecezji opolskiej.
Pierwszym ordynariuszem diecezji gliwickiej został bp Jan Wieczorek, pełniący wcześniej urząd biskupa pomocniczego w diecezji opolskiej. Biskupem pomocniczym został mianowany bp Gerard Kusz. Centrum pastoralnym i administracyjnym diecezji gliwickiej jest Kuria Diecezjalna, która od 2 stycznia 1995 r. ma swoją siedzibę w Gliwicach przy ul. Łużyckiej 1.

29 grudnia 2011 roku o godz. 12.00 Nuncjatura Apostolska w Polsce podała następujący komunikat:

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE
N. 1729/11

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Benedykt XVI:


1. Przyjął rezygnację Księdza Biskupa Jana Wieczorka z posługi biskupa gliwickiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował biskupem gliwickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej Jana Kopca.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 29 grudnia 2011 roku.


Od 01 stycznia 2012 roku nowym, drugim w historii istnienia diecezji gliwickiej, biskupem został dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji opolskiej Jan Kopiec.
Biskupem pomocniczym jest ks. Bp. Andrzej Iwanecki.


Terytorialnie diecezja gliwicka należy do najmniejszych w Polsce, dzieli się na 18 dekanatów.
W dniu erygowania nowo utworzona diecezja gliwicka liczyła 145 parafii, W ciągu minionego 10-lecia erygowano 7 nowych parafii.
W minionym dziesięcioleciu (od dnia erygowania diecezji) wybudowano i poświęcono 6 nowych kościołów (w tym 3 parafialne), a konsekrowano 14 (w tym 11 parafialnych).
Ponadto w fazie prac końcowych jest jeszcze 5 kościołów: pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu - Szombierkach, Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach, św. Wojciecha w Zabrzu, św. Jacka w Gliwicach - Sośnicy i św. Anny w Hadrze. W trakcie budowy są dalsze 4 kościoły: pw. św. Jadwigi w Droniowicach, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliwicach, Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych w Tarnowskich Górach i św. Gerarda w Gliwicach Starych. Rozpoczęto też prace wstępne przy budowie kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, na Osiedlu Obrońców Pokoju.

Na terenie Diecezji Gliwickiej znajdują się również sanktuaria diecezjalne:
Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: