Pogrzeby
MODLITWA ZA ZMARŁYCH Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twoich sług i służebnic naszej parafii, którym kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ich do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyli i ufali, niech nie ponoszą kar piekielnych, lecz posiądą szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszami Twoich sług i służebnic, za które się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczone osiągnęły odpoczynek wieczny.

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za dusze Twoich sług i służebnic; jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ODESZLI DO PANA:
JASIOK KAROL - organista, lat 77
pogrzeb 30.05, wtorek
godz. 10.00
Sucha Góra.
BAŃCZYK ROMAN, lat 64
PIEKARCZYK zd. SZOŁTYSIK ELŻBIETA, lat 62
KLUSZ JERZY, lat 76
MUSIOŁ FRANCISZEK, lat 75
ŁEBEK ANDRZEJ, lat 66


Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie!
 
Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: